zaterdag 26 april 2008

Sier(dr)aden-Knitted and crocheted jewelry-The workshop

De workshop in één dag op 5 mei in Sjamma over het haken van juweeltjes door Veerle Maes was een succes; Karlita was er zelfs helemaal voor uit Hasselt gekomen.

The workshop in one day on May 5th in Sjamma about crocheted jewelry techniques by Veerle Maes was a succes; Karlita even came from Hasselt to attend it.

Dit was de armband die we op het einde van de dag gingen bekomen. Sommige mensen maakten het zichzelf moeilijk door het kiezen van cordonnet als materiaal, maar het adagio is nu eenmaal: hoe fijner, hoe mooier...

This bracelet will be the result of our efforts at the end of the day. Some people complicated things for themselves by choosing really fine thread, but the adagio runs as follows: the finer the nicer...:We hadden plezier maar er waren ook momenten van aandacht:

We had a lot of fun but sometimes attention was needed:

De mooie kleurkeuze van één van de deelneemsters:

The lovely choice of colours from one of the participants:

's Middags genoten we van een zonnige picknick tegenover de Gentse jachthaven:

At noon we enjoyed a sunny break near the Ghent yacht-haven:
Het resultaat van mijn huiswerk zal binnenkort hier verschijnen...

The results of my homework will appear here soon...

Geen opmerkingen: